Keramický ateliér
Milan Klika akad. mal.
Vladislava Kuřátková akad. mal.
Kramolná 1221/26
193 00 Horní Počernice
Praha - Czech Republic
tel./fax: +420 281 925 371
e-mail: klikakuratkova@gmail.com
www stránky: www.bonsai-keramik.com

Pod touto značkou představují své keramické práce výtvarníci Milan Klika a Vladislava Kuřátková.

Keramika je vedle volného malířství hlavním těžištěm jejich tvorby. Vytváří celou řadu děl do architektury. Jedná se především o výtvarná řešení stěn a vybavení prostorů užitou keramikou.

Oba umělci mají hluboký vztah k přírodě. Díky němu se již od roku 1984 zabývají problematikou tvorby bonsají a především jejich nádob. Příroda živá i zdánlivě neživá, hlavně stromy a kameny, stále více určují jejich zaměření. Kombinace keramiky a stromu, dvou prastarých materiálů, zabírá většinu výtvarné invence. Autoři spolupracují s předními českými i zahraničními pěstiteli na tvorbě špičkových bonsají. Vysoko pálené kvalitní nádoby, se značkou tohoto ateliéru, jsou v mnoha sbírkách milovníků bonsají a misek po celé Evropě.

Součástí tvůrčího úsilí je také pravidelná účast na významných domácích a zahraničních výstavách.

Značná část aktivit je věnována podpoře bonsajistického hnutí a především úzké spolupráci s Českou bonsajovou asociací. Tvůrci se podílejí na vydávání časopisu Bonsai.